Owlemgoşar çagalyk arzuwydyr.Owlemgoşar ýaşlygyň gülidir.Blemgoşar, her kimiň ýagyş ýagmagyny we arassalanmagyny isleýär.Rainlemgoşar sanly şem, doglan günüň gutly bolsun!!!

Oturylyşyk bezegi üçin reňkli älemgoşaryň doglan güni tort şemini üpjün ediň

Owlemgoşar çagalyk arzuwydyr.Owlemgoşar ýaşlygyň gülidir.Blemgoşar, her kimiň ýagyş ýagmagyny we arassalanmagyny isleýär.Rainlemgoşar sanly şem, doglan günüň gutly bolsun!!!
Altyn sanly doglan gün şemleri ýokary hilli çig maldan, zäherli we tüssesiz ýasalýar we has uzyn şem eýeleri heläkçilikleriň ýüze çykmagyny ep-esli azaldyp biler.Altyn doglan gün şemleri has kaşaň we doglan günüňize şatlyk goşýar.

Lomaý sanly sanly doglan gün tort şemleri

Altyn sanly doglan gün şemleri ýokary hilli çig maldan, zäherli we tüssesiz ýasalýar we has uzyn şem eýeleri heläkçilikleriň ýüze çykmagyny ep-esli azaldyp biler.Altyn doglan gün şemleri has kaşaň we doglan günüňize şatlyk goşýar.

BIZI L SÖ .GI KANDELI

BIZ hakda

Hebei Seawell şemleriň halkara işine 2005-nji ýyldan bäri başlaýar. Týanjinin şäherinde we eýýäm ISO9001-den geçen Çingdao şäherinde öz şem zawodymyz bar.Önümlerimiz CE we ROHS şahadatnamalaryny alyp biler, 20000 inedördül metr ussahanalarda 400-den gowrak ökde işçi we gözegçi işleýär.Zawodlaryň önümçiligi aýda 100 konteýner we iň ýokarysy 2008-nji ýylyň oktýabr aýynda 115 konteýner. 90% -den gowrak sargyt ýigrimi günüň içinde tamamlanyp bilner ..

AUBYRY ..